UaEn
Share

Nunnery of Comfort and Consolation Icon of the Mother of God in the village of Velyka Vilshanka, Vasylkiv raion, Kyiv oblast

Nunnery of Comfort and Consolation Icon of the Mother of God in the village of Velyka Vilshanka, Vasylkiv raion, Kyiv oblast

UaEn